Systemy kanalizacyjne

W obiektach sieci kanalizacyjnych coraz częściej do ochronny studni betonowych (żelbetowych) jak i rur żelbetowych stosuje się dodatkowe zabezpieczenie przeciwko agresywnym działaniu kwasów i innych związków chemicznych. Firma Eutit od ponad 30 lat z powodzeniem na rynkach UE dostarcza gotowe systemy zabezpieczające studnie jak i rury za pomocą wykładzin bazaltowych.

Wyłożenie płytek z zabezpieczeniem przeciwpoślizgowym znalazło zastosowanie w stacjach przepompowni, w obiektach oczyszczalni ścieków, hydroforni itp. Również  prefabrykowane dna studni zabezpiecza się  specjalnymi kształtkami (rynnami) a spoczniki kinet wykłada się płytkami przeciwpoślizgowymi. Bazaltowe cegły można wykorzystać do ochronny eksponowanych powierzchni poszurów i komór oddzielających.  Zamkowe kanałówki są dobre dla podmurowania ram pokryw wejściowych studni, bowiem bezpiecznie wytrzymują wpływ środków chemicznych używanych podczas chemicznego posypywania dróg zimą. Płaskie elementy  układa się na czyste powierzchnie podkładowego betonu przy pomocy specjalnych zapraw i kitów, zapewniających dostateczną wytrzymałość i przyczepność do bazaltu. Za minimalną wartość przyczepności jest uważana wartość 1,5 Mpa.