Rury z wykładziną trudnościeralną

Odporne na ścieranie rurociągi z wkładami z topionego bazaltu lub eucoru są stosowane najczęściej dla pneumatycznego transportu pylastych i drobnoziarnistych materiałów o maksymalnej prędkości 22 m/s dla bazaltu oraz 30 m/s dla eucoru lub do hydraulicznego transportu mocno ścierających materiałów i szlamów o maksymalnej szybkości 2,2 m/s i maks. ciśnieniu 4 MPa. Wkłady rurowe z bazaltu lub eucoru można zastosować w rurowym łańcuchowym transporcie w przypadku gorących substratów. Do wyłożenia łuków producent proponuję zastosowanie 4 x odporniejszego na ścieranie eucoru, w wyniku czego osiąga wyrównanie całkowitej żywotności kompletnego rurociągu. Jeżeli w rurociągu stosuje się wkłady tylko na łukach, producent zaleca wykonanie wkładów jeszcze min. 0,5 m za łukiem (turbulencję za łukiem).

Poza produktami podanymi w tym prospekcie firma Eutit posiada w swoim asortymencie odgałęzienia, rozwidlenia, Y – kształtki, przejściowe kształtki z profili okrągłych na kwadratowe, wykładanie wielkich kwadratowych rurociągów lub stożkowych separatorów pyłów i popiołów. Dla tych urządzeń firma Eutit opracowuje rysunki układania i rozmiary produktów na podstawie zamówień klientów. Firma Eutit dostarcza również wykładziny trudnościeralne do urządzeń takich jak: transportery korytowe łańcuchowe, mieszalniki (betoniarki) betonu i odlewniczych piasków, wyłożenia urządzeń mielących, zasobników węgla, rud, piasków, obłożenie spiralnych zsypów itp. Zewnętrza powierzchnia elementów jest zaopatrzona w podstawowe malowanie – antykorozyjną farbą. Pozostałe malowania są według uzgodnień z klientem. Przy specjalnym zastosowaniu odpornych na ścieranie odlewów z bazaltu lub eucoru możliwa jest konsultacja z producentem, który udzieli pomoc techniczną. Dostawca gwarantuję jakość dostarczonych elementów rurociągowych przy dotrzymaniu ustalonych warunków technicznych.