PRODUKTY Z TOPIONEGO BAZALTU

Firma Eutit s.r.o. od ponad pięćdziesięciu lat jest producentem elementów wytwarzanych z topionego bazaltu. Bazalt jest materiałem naturalnym , który jako nieliczny materiał przetrwa wiele wieków lub tysiącleci. Produkcja elementów z topionego bazaltu polega na stopieniu surowca bazaltowego w piecu ogrzewanym gazem ziemnym w temperaturze około 1280°C Proces wlewania roztopionego bazaltu do formy przedstawiono poniżej.

Po wtórnej krystalizacji bazaltu, gdy staje się on ponownie ciałem stałym, produkty z topionego bazaltu wyjmowane są z form i umieszczane w tunelowych komorach chłodniczych, gdzie stygną w czasie 18 – 21 godzin. Poniżej znajduje się element umieszczony w komorze tunelowej.

Elementy z topionego bazaltu produkowane przez naszą firmę znalazły wszechstronne zastosowanie w praktycznie wszystkich sektorach przemysłu.

Zamknij