Firma Eutit Polska Sp. z o.o. specjalizuje się dodatkowo w szeroko rozumianym obszarze ochrony środowiska w zakresie projektowania obiektów gospodarki wodno-ściekowej. Nasza działalność obejmuje następujące zagadnienia: 

  • Projektowanie sieci wodociągowych, stacji uzdatniania wody, ujęć wód podziemnych i powierzchniowych,
  • Projektowanie przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • Projektowanie systemów kanalizacji sanitarnej: grawitacyjnej, ciśnieniowej
  • Projektowanie systemów kanalizacji deszczowej z urządzeniami do podczyszczania wód opadowych.
  • uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych

Działalność firmy obejmuje kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego – od konsultacji, poprzez koncepcję i wszystkie fazy projektowania do jej nadzorowania.