Projektowanie sieci i instalacji

Firma Eutit Polska Sp. z o.o. specjalizuje się dodatkowo w szeroko rozumianym obszarze ochrony środowiska w zakresie projektowania obiektów gospodarki wodno-ściekowej.

Nasza działalność obejmuje następujące zagadnienia:

 • projektowanie sieci wodociągowych, stacji uzdatniania wody, ujęć wód podziemnych i powierzchniowych
 • projektowanie przyłączy wody
 • projektowanie sieci sanitarnych
 • projektowanie przyłączy kanalizacyjnych
 • projektowanie sieci gazowych
 • projektowanie systemów kanalizacji deszczowej z urządzeniami do podczyszczania wód opadowych
 • projektowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
 • projektowanie przepompowni ścieków
 • projektowanie przepompowni wód deszczowych
 • uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych

Wykonujemy projektowanie na terenie:

 • gmina Czernica
 • gmina Siechnice
 • gmina Trzebnica
 • gmina Wiśnia Mała
 • gmina Oleśnica
 • gmina Jelcz Laskowice
 • gmina Oława
 • gmina Wrocław
 • gmina Długołęka
 • gmina Kobierzyce
 • gmina Kąty Wrocławskie
 • gmina Żórawina
 • gmina Miękinia

Działalność firmy obejmuje kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego – od konsultacji, poprzez koncepcję i wszystkie fazy projektowania do jej nadzorowania.

Faza konsultacji

Faza koncepcji

Faza projektowania

Faza nadzorowania